Die Wikipedia inskrywing vir Melville verwys na Melville as ‘n “boheemse voorstad”. Ons weet ons dat Melville nog altyd ‘n diverse, kunssinnige, kosmopolitaanse karakter gehad het.

Hierdie jaar het vir Goeie Vrydag en Paassondag gesamentlik kerk gehou om ons eenheid te vier en te bevorder. Dit is sowaar ‘n voorreg om deel te wees van die gemeenskap van Melville!

Die diversiteit van Melville word nog verder uitgebrei deur die massas studente wat by UJ en Wits studeer. Ons Melville Ekhaya bediening is spesifiek geposisioneer vir studente in ons omgewing met ‘n Engelse erediens 10:30 op ‘n Sondag.

As gemeente aanvaar ons eienaarskap oor hierdie bediening en beskou ons die studente as deel van ons gemeente. Ons het op Sondae 9:00 steeds ‘n Afrikaanse erediens en 10:30 ‘n Engelse erediens, maar elke nou en dan kom ons bymekaar om ons eenheid en diversiteit in Christus te vier.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *