Jeugbediening

By Melville Kruisgemeente is die kinders ‘n integrale deel van ons geloofsgemeenskap.

Die kinders is deel van die erediens, uitreike, fondsinsamelings, Bazaar en kuiers. Hulle drink saam tee na die erediens en neem volledig deel aan ons jaarlikse gemeentekamp.

Die kinders gaan eers saam na die diens toe waar hulle deelneem aan die lofsang en ‘n kindermoment. Daarna gaan hulle uit vir Kategese.

In Pas

Die kinders is soos die res van die gemeente besig met die IN PAS reis – ‘n reis waarop ons leer om Jesus beter te leer ken deur geestelike geloofspraktyke in te oefen.

Vir meer inligting of enige navrae, kontak gerus vir Yolande (Jeugwerker) via die Kerkkantoor.

"Laat die kinders na my toe kom."
-Jesus